เงื่อนไขการรับประกัน

1) สินค้ารับประกันคุณภาพ 1-2 ปี (แล้วแต่ประเภทสินค้า) โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า (กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานการซื้อ และ กล่องสินค้าเพื่อใช้แสดง ในกรณีต้องเคลมสินค้า)
2) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณาส่งใบรับประกันสินค้าที่อยู่ภายในกล่องคืนบริษัทฯ (เฉพาะส่วนของ "บริษัทฯ")
3) กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
4) กรณีสินค้ามีปัญหาเกินกว่า 7 วันนับจากวันที่ซื้อ บริษัทฯ จะเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมสินค้าให้
5) สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือซ่อม จะต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกัน (Void Sticker) ของบริษัทฯ และ สติ๊กเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
6) ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมสินค้าที่ส่งมาเคลมได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน หรือ รุ่นที่ใกล้เคียงกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7) สินค้าประเภทหูฟังบลูทูธ รับประกันสินค้า ระยะเวลา 1 ปี
8) สินค้าประเภทเก้าอี้เกมมิ่ง รับประกันในส่วนของช่วงล่าง ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี (สำหรับรุ่น GC-210 และ GC-211)
9) สินค้าประเภทโต๊ะเกมมิ่ง รับประกันในส่วนของระบบไฟ ระยะเวลา 1 ปี
10) การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เสียหรือชำรุด โดยเกิดจากการใช้งานปกติ เท่านั้น
11) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ :
- มีสภาพสินค้าที่แตกต่างไปจากปกติ เช่น แตก, หัก, สายขาด, ฟองน้ำลอก, เบาะขาด หรือ ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป เป็นต้น
- มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
- สินค้าที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น ใกล้จุดที่มีกระแสไฟฟ้า หรือ สัญญาณรบกวนสูง, ใกล้จุดที่มีความชื้นสูง เป็นต้น
- สินค้าที่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟช๊อต, ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้ เป็นต้น
- สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น
- ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ หรือ ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ติดตั้งจากบริษัทฯ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกัน (Void Sticker) ของบริษัทฯ มีรอยฉีกขาด, หลุดหาย, ถูกแก้ไข หรือ เหตุอื่นใดที่ทำให้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่สามารถตรวจสอบได้
12) ระยะเวลาในการเคลมสินค้า 3-5 วันทำการ (นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า)
13) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในการส่งเคลมสินค้า (เฉพาะขาส่งมายังบริษัทฯ)


ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1) สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ
2) ส่งสินค้าเคลมพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากร้านค้า หรือ สำเนาใบรับประกันสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องสินค้า และ ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และ อาการเสีย มาที่

บริษัท ซิกโน เทคโนโลยี จำกัด
2/99 ซ. แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์ 02-9843287

3) ระยะเวลาในการเคลมสินค้า 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)